Fant 21 synonym til reversere

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
1 2 5 2002-12-24
snu 1 3 1 2004-01-30
verb 1 4 2 2005-02-18
attre 1 5 1 2008-04-07
bakke 1 5 5 2002-12-24
bekke 1 5 6 2011-10-13
endre 1 5 5 2002-12-24
Rygge 1 5 5 2002-12-24
vende 1 5 1 2004-01-30
verbum 1 6 1 2009-06-03
omgjøre 1 7 6 2010-03-06
vende om 2 7 2 2004-03-22