Fant 35 synonym til sølvhvitt metall

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Tinn 1 4 5 2002-12-24
barium 1 6 5 2002-12-24
erbium 1 6 2 2005-02-18
Indium 1 6 1 2004-02-16
kalium 1 6 5 2002-12-24
Kobolt 1 6 1 2004-02-04
Lantan 1 6 1 2004-02-18
litium 1 6 5 2002-12-24
neodym 1 6 1 2004-02-16
nikkel 1 6 1 2004-02-04
antimon 1 7 5 2002-12-24
Hafnium 1 7 1 2004-02-18