Fant 40 synonym til saler

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
rom 1 3 5 2002-12-24
seter 1 5 5 2002-12-24
aulaer 1 6 2 2004-03-18
fester 1 6 1 2004-02-24
haller 1 6 2 2004-03-17
kontor 1 6 5 2002-12-24
festrom 1 7 2234 2012-09-11
foajéer 1 7 2 2004-03-18
kontorer 1 8 2 2004-03-18
salonger 1 8 2 2004-03-17
spiserom 1 8 2 2005-02-18
vevstuer 1 8 2057 2011-06-27