Fant 12 synonym til sanddyne

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
haug 1 4 5 2002-12-24
klint 1 5 2 2004-03-17
klitt 1 5 2 2005-02-18
barkan 1 6 2 2005-02-18
sandrygg 1 8 6 2012-01-17
formasjon 1 9 1 2004-03-10
sanddrive 1 9 14006 2013-02-08
ørkendyne 1 9 134 2009-10-03
sammenhoping 1 12 6 2011-11-08
sammenhopning 1 13 6 2011-11-08
i ørken 2 6 1389 2011-02-20
i ørkenen 2 8 6 2012-07-16