Fant 36 synonym til sedler

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
brev 1 4 5 2002-12-24
lodd 1 4 2 2004-03-18
noter 1 5 2 2004-03-18
tiere 1 5 1 2004-01-30
bonger 1 6 2 2004-03-21
brever 1 6 2 2004-03-21
lapper 1 6 2 2004-03-21
penger 1 6 1 2004-02-02
papirer 1 7 6 2011-06-24
50-lapper 1 8 6 2011-04-18
allonger 1 8 3 2014-06-12
kølapper 1 8 13592 2013-04-26