Fant 14 synonym til selvet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ego 1 3 5 2002-12-24
atman 1 5 2 2005-02-18
egoet 1 5 2 2009-09-06
jeget 1 5 2 2009-09-06
sjela 1 5 2 2004-03-21
sjelen 1 6 2 2004-03-21
egenarta 1 8 2 2004-03-18
egenarten 1 9 2 2004-03-18
særpreget 1 9 1 2004-02-05
personligheta 1 13 2 2004-03-18
personligheten 1 14 2 2004-03-18
selvstendigheta 1 15 2 2004-03-18