Fant 63 synonym til sendingene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
breva 1 5 2 2004-03-21
godsa 1 5 2 2004-03-18
lassa 1 5 2 2004-03-18
delene 1 6 2 2004-03-18
gavene 1 6 2 2004-03-17
kollia 1 6 2 2004-03-21
partia 1 6 2 2004-03-18
varene 1 6 2 2004-03-18
brevene 1 7 2 2004-03-21
gangene 1 7 2 2004-03-17
godsene 1 7 2 2004-03-18
lassene 1 7 2 2004-03-18