Fant 52 synonym til sima

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
by 1 2 5 2002-12-24
elv 1 3 5 2002-12-24
lag 1 3 5 2002-12-24
list 1 4 5 2002-12-24
navn 1 4 5 2002-12-24
sted 1 4 5 2002-12-24
maler 1 5 5 2002-12-24
bynavn 1 6 1 2009-08-26
takdel 1 6 6 2011-12-25
fornavn 1 7 2 2005-02-10
jordlag 1 7 2 2009-11-21
taklist 1 7 6 2011-12-26