Fant 22 synonym til sitata

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
kopiene 1 7 2 2004-03-18
resyméa 1 7 2 2004-03-18
referata 1 8 2 2004-03-18
sitatene 1 8 2 2004-03-18
utgavene 1 8 2 2004-03-18
bibelorda 1 9 2 2004-03-17
resyméene 1 9 2 2004-03-18
referatene 1 10 2 2004-03-18
versjonene 1 10 2 2004-03-18
avskriftene 1 11 2 2004-03-18
bibelordene 1 11 2 2004-03-17
sammendraga 1 11 2 2004-03-21