Fant 26 synonym til sjøvekst

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
alge 1 4 2 2005-02-18
kelp 1 4 1 2008-08-02
tang 1 4 5 2002-12-24
tare 1 4 2 2005-02-18
vekst 1 5 5 2002-12-24
butare 1 6 3 2009-09-17
plante 1 6 5 2002-12-24
knuldre 1 7 7 2010-09-30
brunalge 1 8 2 2005-02-18
havvekst 1 8 7 2011-04-07
tareslag 1 8 1 2009-09-18
blæretang 1 9 2 2005-02-18