Fant 105 synonym til sjefsjobb

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
nk 1 2 2 2006-05-20
bas 1 3 5 2002-12-24
jobb 1 4 5 2002-12-24
sjef 1 4 5 2002-12-24
leder 1 5 5 2002-12-24
emploi 1 6 2 2004-03-18
employ 1 6 2057 2011-02-05
stuert 1 6 129 2009-10-21
arkivar 1 7 2 2007-07-02
fagsjef 1 7 2 2008-09-15
pst-sjef 1 7 1 2009-08-25
byggsjef 1 8 7 2010-05-28