Fant 13 synonym til skivei

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
låm 1 3 2 2005-02-18
vei 1 3 5 2002-12-24
spor 1 4 5 2002-12-24
løype 1 5 2 2004-03-21
anlegg 1 6 5 2002-12-24
skispor 1 7 2 2005-02-18
lysløype 1 8 2 2005-02-18
skiløype 1 8 2 2005-02-18
lysanlegg 1 9 3 2009-08-21
ferdselsåre 1 11 1 2004-02-27
sportsanlegg 1 12 6 2010-05-17
idrettsanlegg 1 13 2 2005-02-18