Fant 118 synonym til slektninger

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
art 1 3 5 2002-12-24
ætt 1 3 5 2002-12-24
aner 1 4 5 2002-12-24
barn 1 4 5 2002-12-24
klan 1 4 2 2004-03-18
rase 1 4 5 2002-12-24
døtre 1 5 2 2006-08-12
fedre 1 5 5 2002-12-24
mødre 1 5 2 2004-03-22
slekt 1 5 5 2002-12-24
ætter 1 5 2 2004-03-18
anetre 1 6 6 2012-06-23