Fant 82 synonym til slitte

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
aste 1 4 2 2004-03-18
balte 1 5 2 2004-03-18
gamle 1 5 2 2004-03-17
halte 1 5 1 2004-01-25
hivde 1 5 2 2004-03-21
holte 1 5 2 2004-03-21
kavde 1 5 2 2004-03-18
maste 1 5 2 2004-03-18
nykte 1 5 2 2004-03-24
pinte 1 5 1 2004-03-15
pælte 1 5 2 2004-03-18
revne 1 5 5 2002-12-24