Fant 5 synonym til spannklype

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
redskap 1 7 5 2002-12-24
treklype 1 8 358 2018-05-08
skomakerutstyr 1 14 5644 2014-09-05
skomakerredskap 1 15 5644 2012-07-27
lang treklype 2 12 358 2018-05-08