Fant 6 synonym til spm

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
pm 1 2 5 2002-12-24
iso-kode 1 7 1 2009-06-25
landkode 1 8 6 2011-06-21
spørsmål 1 8 5 2002-12-24
iso-kode for landområde 3 20 1 2009-06-25
st. pierre og miquelon 4 19 1 2009-09-18