Fant 63 synonym til spurv

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
poe 1 3 2 2005-02-18
fink 1 4 1 2007-08-12
fugl 1 4 5 2002-12-24
skur 1 4 1 2004-01-30
finke 1 5 2 2005-02-18
spikke 1 6 2 2004-03-24
titing 1 6 2 2005-02-18
bokfink 1 7 2 2005-02-18
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04
huskall 1 7 17641 2017-04-23