Fant 69 synonym til stønad

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dole 1 4 1 2004-08-14
hjelp 1 5 5 2002-12-24
trygd 1 5 1 2004-02-01
bidrag 1 6 1 2004-02-02
støtte 1 6 5 2002-12-24
bistand 1 7 2 2004-03-18
forsorg 1 7 2 2004-03-21
bostønad 1 8 1 2009-08-30
bostøtte 1 8 1 2009-07-19
subsidie 1 8 6 2011-08-27
sykelønn 1 8 6 2012-01-16
enketrygd 1 9 2 2004-03-17