Fant 58 synonym til steder

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
tun 1 3 5 2002-12-24
byer 1 4 2 2004-03-21
dale 1 4 5 2002-12-24
felt 1 4 5 2002-12-24
fôra 1 4 2 2004-03-17
byrom 1 5 1154 2011-01-11
dalen 1 5 2 2005-02-18
egner 1 5 2 2004-03-18
hager 1 5 6 2010-01-04
haver 1 5 6 2010-01-04
punkt 1 5 5 2002-12-24
ruter 1 5 1 2004-01-25