Fant 11 synonym til stikksåret

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
såret 1 5 2 2004-03-18
hugget 1 6 2 2004-03-21
kuttet 1 6 2 2004-03-23
skaden 1 6 2 2004-03-18
skramma 1 7 2 2004-03-23
snittet 1 7 2 2004-03-18
stikket 1 7 2 2004-03-21
skrammen 1 8 2 2004-03-23
skrubben 1 8 2 2004-03-23
skrubbet 1 8 2 2004-03-21
skrubbsåret 1 11 2 2004-03-23