Fant 154 synonym til styrken

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
evna 1 4 2 2004-03-18
evnen 1 5 2 2004-03-18
helsa 1 5 2 2004-03-23
makta 1 5 2 2004-03-18
safta 1 5 2 2004-03-23
tælet 1 5 25567 2021-06-10
enheta 1 6 2 2004-03-18
folket 1 6 2 2004-03-17
forsen 1 6 6 2012-05-09
gruppa 1 6 1 2004-02-24
helsen 1 6 2 2004-03-23
holdet 1 6 2 2004-03-18