Fant 49 synonym til surrende

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bakende 1 7 5 2002-12-24
låsende 1 7 2 2004-03-18
rotende 1 7 2 2004-03-21
rørende 1 7 5 2002-12-24
snoende 1 7 2 2004-03-21
sosende 1 7 2 2004-03-23
sviende 1 7 2 2004-03-21
tøvende 1 7 2 2004-03-21
vasende 1 7 2 2004-03-25
vevende 1 7 2 2004-03-25
våsende 1 7 2 2004-03-25
bindende 1 8 2 2004-03-18