Fant 61 synonym til sve

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
led 1 3 5 2002-12-24
jord 1 4 5 2002-12-24
mark 1 4 5 2002-12-24
åker 1 4 2 2004-03-21
bråte 1 5 5 2002-12-24
sulte 1 5 2 2004-03-23
svede 1 5 3 2012-06-20
farled 1 6 2 2006-07-18
farlei 1 6 2 2009-06-27
grunne 1 6 5 2002-12-24
svedje 1 6 6 2011-11-09
fartled 1 7 3 2015-11-22