Fant 174 synonym til tegnene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
peka 1 4 2 2004-03-18
råda 1 4 2 2004-03-17
syna 1 4 2 2004-03-18
ymta 1 4 2 2004-03-17
duene 1 5 1 2004-01-30
ikona 1 5 2057 2011-09-30
merka 1 5 2 2004-03-17
omena 1 5 2 2004-03-18
prega 1 5 2 2004-03-18
pusta 1 5 2 2004-03-18
segla 1 5 6 2011-11-12
sifra 1 5 1 2004-02-02