Fant 19 synonym til tevet til

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
slo 1 3 2 2004-03-18
fika 1 4 2 2004-03-22
fikt 1 4 2 2004-03-22
teva 1 4 2 2004-03-22
delja 1 5 2 2004-03-22
fiket 1 5 2 2004-03-22
fikte 1 5 2 2004-03-22
slått 1 5 2 2004-03-18
tevet 1 5 2 2004-03-22
deljet 1 6 2 2004-03-22
dro til 2 6 2 2004-03-22
fika til 2 7 2 2004-03-22