Fant 24 synonym til tilgodese

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gagne 1 5 2 2004-03-21
fremme 1 6 5 2002-12-24
hjelpe 1 6 5 2002-12-24
støtte 1 6 5 2002-12-24
tilstå 1 6 5 2002-12-24
vareta 1 6 2 2004-03-21
betenke 1 7 2 2004-03-21
forsyne 1 7 1 2004-03-15
ivareta 1 7 2 2004-03-21
oppmuntre 1 9 1 2004-01-28
stimulere 1 9 2 2004-03-17
begunstige 1 10 5 2002-12-24