Fant 35 synonym til tillatte

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
unte 1 4 2 2004-03-18
gitte 1 5 2 2004-03-18
ladde 1 5 2 2004-03-21
latte 1 5 2 2004-03-24
tålte 1 5 2 2004-03-21
legale 1 6 1 2004-02-17
ønskte 1 6 2 2004-03-21
forunte 1 7 2 2004-03-21
lovlige 1 7 1 2004-02-17
ønskete 1 7 2 2004-03-18
innrømte 1 8 2 2005-06-08
klarerte 1 8 2 2004-03-18