Fant 77 synonym til torsk

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
mat 1 3 5 2002-12-24
fisk 1 4 5 2002-12-24
jadd 1 4 3 2013-02-06
jedd 1 4 3 2013-02-06
rett 1 4 5 2002-12-24
gjedd 1 5 1 2009-09-18
skrei 1 5 1 2004-03-15
dogger 1 6 7 2010-12-02
havdyr 1 6 2 2005-02-18
havmat 1 6 6 2011-07-01
ismort 1 6 7 2010-12-02