Fant 33 synonym til tydende

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
seende 1 6 2 2004-03-18
taende 1 6 2 2004-03-18
følende 1 7 2 2004-03-18
hørende 1 7 2 2004-03-17
lesende 1 7 2 2004-03-21
løsende 1 7 2 2004-03-18
fattende 1 8 2 2004-03-18
kjøpende 1 8 2 2004-03-18
merkende 1 8 2 2004-03-18
tolkende 1 8 2 2004-03-21
gjettende 1 9 2 2004-03-18
opptaende 1 9 2 2004-03-17