Fant 69 synonym til unntak

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ener 1 4 5 2002-12-24
avart 1 5 2 2004-03-17
avvik 1 5 5 2002-12-24
enere 1 5 5 2002-12-24
enerer 1 6 7 2010-05-10
fravik 1 6 2 2004-03-18
unikum 1 6 1 2004-02-24
anomali 1 7 2 2004-03-17
avarter 1 7 2 2004-03-17
bastard 1 7 2 2004-03-21
klausul 1 7 1 2004-03-08
kuriosa 1 7 2 2004-03-23