Fant 16 synonym til uregelrett

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
abnorm 1 6 5 2002-12-24
anomal 1 6 2 2004-03-17
abnormt 1 7 2 2004-03-17
anomalt 1 7 2 2004-03-17
anormal 1 7 2 2004-03-17
atypisk 1 7 5 2002-12-24
unormal 1 7 5 2002-12-24
anormalt 1 8 2 2004-03-17
unormalt 1 8 2 2004-03-17
variabel 1 8 5 2002-12-24
avvikende 1 9 5 2002-12-24
irregulær 1 9 2 2004-03-18