Fant 46 synonym til uri

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Øy 1 2 5 2002-12-24
url 1 3 1 2009-06-03
bolk 1 4 5 2002-12-24
navn 1 4 5 2002-12-24
uvær 1 4 2 2004-03-24
kanton 1 6 5 2002-12-24
øynavn 1 6 1 2009-08-30
delstat 1 7 5 2002-12-24
filolog 1 7 1 2004-03-15
fornavn 1 7 2 2005-02-10
suffiks 1 7 2 2005-02-18
egennavn 1 8 2 2005-02-18