Fant 22 synonym til utheve

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
betone 1 6 1 2004-02-02
påpeke 1 6 2 2004-03-18
sperre 1 6 5 2002-12-24
markere 1 7 5 2002-12-24
forklare 1 8 5 2002-12-24
framheve 1 8 2 2004-03-17
fremheve 1 8 1 2004-02-02
pointere 1 8 7 2011-02-18
forsterke 1 9 2 2004-03-17
klarlegge 1 9 2 2004-03-18
kursivere 1 9 6 2010-08-01
poengtere 1 9 1 2004-02-02