Fant 38 synonym til utsi

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
si 1 2 5 2002-12-24
spå 1 3 5 2002-12-24
navn 1 4 5 2002-12-24
verb 1 4 2 2005-02-18
verbum 1 6 1 2009-06-03
erklære 1 7 2 2004-03-18
forklar 1 7 2 2004-03-18
forkynn 1 7 2 2004-03-17
egennavn 1 8 2 2005-02-18
forklare 1 8 5 2002-12-24
forkynne 1 8 5 2002-12-24
ransmann 1 8 2 2005-02-18