Fant 6 synonym til uvei

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sti 1 3 1 2004-01-30
veistykke 1 9 2 2004-03-18
ferdselsåre 1 11 1 2004-02-27
tungvint vei 2 11 6 2012-01-16
Tungvint veistykke 2 17 5067 2011-07-24
lite fremkommelig vei 3 19 6 2012-01-16