Fant 10 synonym til vågende

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
søkende 1 7 2 2004-03-18
prøvende 1 8 1 2004-01-31
satsende 1 8 2 2004-03-21
testende 1 8 2 2004-03-18
veddende 1 8 2 2004-03-21
forsøkende 1 10 2 2004-03-18
proberende 1 10 2 2004-03-23
risikerende 1 11 2 2004-03-25
undersøkende 1 12 2 2004-03-18
eksperimenterende 1 17 2 2004-03-23