Fant 19 synonym til vårdag

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dag 1 3 5 2002-12-24
tid 1 3 5 2002-12-24
døgn 1 4 1 2004-02-16
16.04 1 5 4046 2011-07-20
26.04 1 5 2152 2011-04-15
maidag 1 6 2 2009-05-24
periode 1 7 1 2004-01-30
tidsrom 1 7 5 2002-12-24
aprildag 1 8 1154 2011-02-24
tidsbegrep 1 10 1 2009-08-18
vårfenomen 1 10 1 2005-09-08
tidsavsnitt 1 11 2 2004-03-18