Fant 39 synonym til varende

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
taende 1 6 2 2004-03-18
aktende 1 7 2 2004-03-17
bitende 1 7 2 2004-03-21
bliende 1 7 2 2004-03-21
kronisk 1 7 1 2004-02-01
manende 1 7 2 2004-03-17
slående 1 7 2 2004-03-17
stående 1 7 2 2004-03-17
drøyende 1 8 2 2004-03-21
dvelende 1 8 2 2004-03-21
flytende 1 8 5 2002-12-24
gnagende 1 8 2 2004-03-17