Fant 13 synonym til veibom

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bom 1 3 1 2004-03-11
hinder 1 6 5 2002-12-24
sperre 1 6 5 2002-12-24
vegbom 1 6 1 2009-09-12
melkeku 1 7 2 2005-02-18
hindring 1 8 5 2002-12-24
sperring 1 8 2 2004-03-18
stengsel 1 8 5 2002-12-24
sperrebukk 1 10 1 2009-08-27
sperrepost 1 10 1 2009-07-05
veisperring 1 11 1 2009-06-26
trafikksperre 1 13 38031 2018-06-03