Fant 8 synonym til velutviklet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
moden 1 5 1 2004-01-30
sterk 1 5 5 2002-12-24
florid 1 6 6 2011-11-13
modent 1 6 2 2004-03-21
kraftig 1 7 5 2002-12-24
langt framme 2 12 31710 2022-04-12
langt fremme 2 12 31710 2022-04-12
stor og kraftig 3 13 6 2015-02-07