Fant 70 synonym til verdier

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
mål 1 3 5 2002-12-24
arter 1 5 5 2002-12-24
goder 1 5 2 2004-03-17
numre 1 5 2 2004-03-18
aktiva 1 6 2 2004-03-17
formue 1 6 5 2002-12-24
høyder 1 6 2 2004-03-21
kurser 1 6 2 2004-03-21
lyster 1 6 2 2004-03-18
nummer 1 6 1 2004-03-08
priser 1 6 5 2002-12-24
satser 1 6 2 2004-03-17