Fant 8 synonym til verdifastsettelse

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
takst 1 5 2 2004-03-18
pristakst 1 9 6 2011-10-08
taksasjon 1 9 2 2004-03-21
fastsettelse 1 12 5 2002-12-24
verdikalkyle 1 12 2 2010-02-28
takstforretning 1 15 2 2004-03-21
verdiansettelse 1 15 2 2004-03-23
prisfastsettelse 1 16 134 2010-05-07