Fant 20 synonym til vivo

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
sted 1 4 5 2002-12-24
friskt 1 6 2 2004-03-18
livlig 1 6 2 2004-03-18
levende 1 7 2 2004-03-17
musikkbegrep 1 12 1247 2010-07-09
musikkuttrykk 1 13 1 2004-02-16
foredragsbetegnelse 1 19 6 2012-01-22
norsk elv 2 8 1 2009-06-10
i eidfjord 2 9 7161 2014-01-25
norsk sted 2 9 1 2009-06-10
i Hordaland 2 10 134 2009-10-30