Fant 51 synonym til volder

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sir 1 3 5 2002-12-24
sier 1 4 5 2002-12-24
avler 1 5 2 2004-03-17
begår 1 5 2 2004-03-18
lager 1 5 5 2002-12-24
skaper 1 6 2 2004-03-18
spiser 1 6 5 2002-12-24
tjener 1 6 5 2002-12-24
vekker 1 6 1 2004-03-11
avføder 1 7 2 2004-03-18
bereder 1 7 2 2004-03-21
bringer 1 7 2 2004-03-18