Fant 13 synonym til ya

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
bank 1 4 5 2002-12-24
organ 1 5 5 2002-12-24
organisasjon 1 12 5 2002-12-24
i Tynset 2 7 6 2011-07-22
i Hedmark 2 8 134 2010-01-11
norsk elv 2 8 1 2009-06-10
yasir arafat 2 11 24283 2014-10-03
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
elv i norge 3 9 1 2004-02-24
elv i europa 3 10 1 2004-02-23
elv i hedmark 3 11 3 2007-02-03