Fant 11 synonym til yren

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ør 1 2 5 2002-12-24
adj 1 3 1 2009-08-08
yret 1 4 1 2004-01-28
øren 1 4 2 2005-02-18
ørsk 1 4 2 2006-01-29
fuktig 1 6 5 2002-12-24
adjektiv 1 8 2 2005-02-18
fortumla 1 8 7 2010-02-02
fortumlet 1 9 5 2002-12-24
familienavn 1 11 1 2004-03-25
tyrkisk maler 2 12 7 2011-02-15