Fant 103 synonym til yrkesgruppe

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
fag 1 3 5 2002-12-24
lag 1 3 5 2002-12-24
kaste 1 5 5 2002-12-24
leger 1 5 2 2004-03-18
miljø 1 5 5 2002-12-24
stand 1 5 1 2004-03-15
bakere 1 6 1 2004-03-10
bønder 1 6 1 2004-03-15
etsere 1 6 1 2009-04-12
gruppe 1 6 5 2002-12-24
klasse 1 6 5 2002-12-24
lærere 1 6 2 2004-03-23