Fant 44 synonym til yrt

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
kåt 1 3 5 2002-12-24
aula 1 4 5 2002-12-24
løpt 1 4 2 2004-03-22
aulet 1 5 6 2010-02-25
blåst 1 5 2 2004-03-21
drypt 1 5 2 2004-03-22
føket 1 5 2 2004-03-21
krydd 1 5 2 2004-03-24
løpet 1 5 2 2004-03-17
regnt 1 5 2 2004-03-22
røket 1 5 2 2004-03-21
skylt 1 5 2 2004-03-21