Fant 8 synonym til 1. april

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dag 1 3 5 2002-12-24
tid 1 3 5 2002-12-24
vårdag 1 6 1154 2011-01-11
periode 1 7 1 2004-01-30
tidsrom 1 7 5 2002-12-24
aprildag 1 8 1154 2011-02-24
tidsperiode 1 11 1 2004-02-11
1ste april 2 9 2 2009-03-31