Fant 4 synonym til 1000 m²

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
da 1 2 5 2002-12-24
daa 1 3 1 2004-02-13
dekar 1 5 1 2004-02-13
10 a 2 3 1 2009-08-18